Smanjite troškove i povećajte produktivnost Vaše flote

ATS_gps-solutions-service-page

Affinity Transport Solutions GPS rešenja omogućavaju korisnicima da prate dnevne aktivnosti njihove flote, obezbeđujući brzo i lako pristupanje lokaciji i performansima-omogućavajući veću efikasnost u upravljanju Vašeg poslovanja.

Prednosti praćenja flote sa TrackGPS:

  • Praćenjem ostvarujemo aktivnu kontrolu aktivnosti celokupne flote u pravo vreme
  • Značajno smanjenje cene goriva otkrivanjem i otklanjanjem krađe goriva i ličnih putovanja
  • Doživotna proširenja i smanjenje upotrebe flote kao rezultat uklanjanja slučaja prekomerne brzine
  • Smanjenje operativnih troškova flote (15-25%) uklanjanjem zastoja, efikasno lociranje kamiona na putu i smanjenje troškova i usluga kroz racionalno korišćenje flote

Novo: TrackGPS sistem koji se koristi za plaćanje putarina u Madjarskoj

Mi Vas snabdevamo eTollTRK uređajima koji se mogu naći na sajtu www.HU-GO.hu po konkurentnim cenama koje uljučuju instalaciju i 24- mesečnu pretplatu.

Prednosti upotrebe eTollTRK prilikom plaćanja putarina u Mađarskoj:

  • Bezgotovinsko plaćanje upotrebom DKV kartica ( korišćenjem pre-paid sistema uređaj može biti dopunjen iznosom za koji Vi smatrate adekvatnim) i time dobijate kreditni period do izdavanja DKV fakture.
  • Uštedite vreme izbegavajući zadržavanje u Mađarskoj za kupovinu relational karte za unapred određeno putovanje
  • Lako promenljiva ruta u Mađarkoj, izbegavajući rizik od tranzita kroz Mađarsku bez plaćanja poreza na određenim putevima puta (kao što je slučaj kada se plaća relational karta za unapred određeno putovanje)