24-oro časovna pomoć na putu

roadside-assistace

Neplanski zastoj u opremi, posebno u tranzitu mogu imati ogroman uticaj na efikasnost i efektivnost Vašeg poslovanja. Preko naše poslovne mreže imamo kapacitet i komoditet da Vas veoma brzo vratimo na put.

Affinity nudi svojim korisnicima 24-oro časovnu internacionalnu pomoć na putu koja je dostupna u 32 zemlje, 365 dana u godini.

Koristeći usluge naše obimne mreže pomoći na putu, mi imamo mogućnost da Vaše vozilo veoma brzo vratimo na put u najboljem mogućem stanju.

  • Usluge internacionalne 24-oro časovne pomoći na putu, 365 dana u godini
  • 24-oro časovne usluge internacionalne pomoći na putu u 32 zemlje u Evropi
  • Usluge guma i popravki, oporavka i sigurnosti kao i usluge čišćenja vozila
  • Internacionalni, multijezični 24-oro časovni servis za pomoć na putu
  • Uslužna mreža visokog transportnog performansa koristeći kompjuterizovane mape i sisteme alokacije
  • Najbliži kvalifikovani mehaničar koji će upravljati Vašim problemom popravke.